Spoločnost Obal-Pack používa konštrukcie krabíc a obalov z vlnitej lepenky podľa

katalógu fefco , ktorý vyvinula medzinárodná federácia výrobcov vlnitej lepenky.

 

Symboly:

L - dĺžka

B - šírka

H - výška

/v - presah odnímateľného veka či dna/

/o - presah klop cez seba/

 

 Pre meranie a uvádzanie rozmerov krabíc platia tieto pravidlá :

  • rozmery sa udávajú v mm
  • rozmery sa udávajú v poradí LxBxH ,alebo LxBxH/v , LxBxH/o
  • uvádzajú sa vnútorné rozmery

Kontakt

Rudolf Riecky Obal-Pack Adresa prevádzky:
BYTČICKÁ 89 Žilina 01001 /Areál býv.severoslovenských tehelní/

Adresa poštová:
LIEŇOVÁ 41/22 Žilina 01001
0908 692 114 obalpack@pobox.sk